H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige / Jordbrukslån / Kronprinsessan Victorias Fond / Kungafonden / Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond / Prinsessan Margaretha fru Ambler’s Stiftelse / Stiftelser

Vilka kungliga stiftelser finns det och vad är kriterierna för att ansöka bidrag?

Publicerat den:

Det finns flera kungliga stiftelser i Sverige som erbjuder bidrag och stipendier för olika ändamål. Här är några av de mest framstående kungliga stiftelserna och de kriterier som […]